Tư vấn đấu thầu nông nghiệp

Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia lâu năm trong các lĩnh vực liên quan đến đấu thầu nông nghiệp, Công ty Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ đã tham gia rất nhiều dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong nhiều vai trò tư vấn khác nhau, hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ E-mail: info@thienmy.vn hoặc Hotline: (024) 3913 3399