Sản phẩm & Dịch vụ

Được thành lập từ năm 2017, Công ty Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ là đơn vị đã nhiều năm hoạt động trong công tác tư vấn đấu thầu. Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia lâu năm trong các lĩnh vực liên quan đến đấu thầu, chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong nhiều vai trò tư vấn khác nhau, hiện nay các dự án, kế hoạch đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hiện tại Công ty Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ đang cung cấp hai dịch vụ chính liên quan đến tư vấn đấu thầu: 

  • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
  • Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ E-mail: info@thienmy.vn hoặc Hotline: (024) 3913 3399