Giới thiệu

Giới thiệu chung

Được thành lập từ năm 2017, Công ty Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ là đơn vị đã nhiều năm hoạt động trong công tác tư vấn đấu thầu. Với đội ngũ nhân sự, chuyên gia lâu năm trong các lĩnh vực liên quan đến đấu thầu, chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong nhiều vai trò tư vấn khác nhau, hiện nay các dự án đã, đang triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả đầu tư.

Cơ cấu tổ chức

Mốc thời gian

23/10/2017 Khởi đầu với vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, Công ty Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108033434 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp với tên công ty ban đầu là Công ty TNHH Việt Nam Thiên Mỹ.
11/01/2024 Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Thiên Mỹ.

Logo qua các thời kỳ

2017 – Nay