người thô lỗ

6 cách để ứng phó với những người thô lỗ

bfec17d2330f17afe5258fbcb96a08cf635465601568401137 Một vài trường hợp hiếm gặp có khi đằng sau hành xử thô lỗ, suy nghĩ khách quan giúp bạn tìm ra được ngọn ngành của vấn đề thay vì cái vỏ bọc thô lỗ che đậy nó. Xã hội có nhiều loại người như có người rất lịch sự nhưng bên cạnh đó có