làm thế nào để cân bằng cuộc sống

Hãy cho bản thân mình thời gian để nghỉ ngơi

travel_shutterstock_jkfl Vấp ngã không đáng sợ đâu bạn ạ,đáng sợ là bạn không biết bạn có nên đứng dậy bước tiếp hay là nghỉ ngơi cho lại sức hay không? Trong cuộc sống có đôi khi bạn sẽ phải vấp ngã vài lần và bạn không biết rằng mình nên đứng dậy và bước tiếp hay

Hãy sống chậm lại !!!

song-cham-lai-1 Một tuần bảy ngày, hãy dành thời gian sống chậm lại để giúp đỡ xã hội. Hãy thử là một tình nguyện viên làm việc vì cộng động, hãy cùng mọi người cảm nhận ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống đôi khi bắt chúng ta phải chạy theo nó với tốc độ nhanh nhất. Tuy